SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Hammarbygymnasterna
Glädje • Gemenskap • Utveckling

Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19

Här finns information för dig som nyligen har haft kontakt med en person som har covid-19. Du kan då ha utsatts för smitta. Det är inte säkert att du blivit smittad eller att du blir sjuk, men du bör träffa så få personer som möjligt under en tid. Bor du i hop med en person med covid-19 ska du isolera dig i sju dagar.

Tiden från det att man blir smittad till man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan 2 och 14 dagar, vanligast är fem dagar.


Vad ska jag tänka på om jag träffat någon med covid-19?

Även om du känner dig helt frisk bör du under 14 dagar från att du hade kontakt med en person som fått covid-19 konstaterat, träffa så få personer som möjligt. Se också till att hålla avstånd (helst 2 meter) till dem du träffar. Skälet är att man kan vara smittsam strax innan man börjar känna sig sjuk. En del blir också bara lite sjuka, men kan ändå smitta andra. Undvik därför att träffa vänner och hoppa över dina vanliga fritidsaktiviteter. 


https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/om-ditt-provsvar/positivt-test-for-covid-19/information-till-dig-som-kan-vara-smittad/

Riktlinjer för Specialhallarna under Corona

Riktlinjer för att minska smittspridningen i Specialhallarna för gymnastik i Stockholm!


Följande riktlinjer syftar till att minska risken för smittspridning i samband med gymnastikträning i Enskedehallen, Engelbrektshallen, Mälarhöjdshallen och Åkeshovshallen.


Föreningarna som har träningstid i hallarna har kommit överens om att beakta följande:


− Vi följer de generella riktlinjer för träning som kommuniceras via Gymnastikförbundet och

Stockholms stad


− Du som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma

till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man

omedelbart åka hem. Behöver gymnast invänta skjuts så isoleras utövaren i säker zon eller

eget utrymme till dess att anhörig har anlänt.


− Lever eller bor du med en person som har bekräftat COVID-19 ska du inte vistas i hallen.


− Hämtning och lämning av gymnaster sker utanför gymnastikbyggnaden. Obehöriga i

egenskap av anhöriga, kompisar eller motsvarande tillåts inte att vistas inne i

gymnastikbyggnaden.


−  Ingen publik är tillåten vare sig inne eller på eventuella läktare. Till området räknas även intilliggande utrymmen till hallen såsom pentry, mötesrum, omklädningsrum, skogränsentréer mm.


−  Alla gymnaster och tränare ska tvätta händerna innan och efter träning. Handsprit kan med fördel användas med hänsyn till gällande regler om begränsat antal personer i omklädningsrummen.


−  Uppmana alla att hålla avstånd till varandra i hallen och om möjligt markera lämpliga avstånd med ex, koner för att undvika täta köer.


−  Anpassa scheman för säker in- och utpassering för att undvika trängsel och möten. Här behöver säkerställas att antalet personer i entréer och andra trånga sektorer inte överskrids. Tid för in- och utpassering behöver avsättas.


−  Gymnaster och tränare byter om hemma i största möjliga mån. Undvik att använda omklädningsrum för annat än toalettbesök och tvätta händerna.


−  Dela inte vattenflaskor eller liknande som kan överföra saliv. Undvik att använda allmänna dricksfontäner och drick ej direkt ur kranar.


−  Gymnasterna tar med sig vattenflaskor till respektive rotation för att inte mötas vid ev. pauser under träning.


−  Zoner/områden bör definieras som begränsar var gruppen/rotationen kan röra sig och vilka allmänna ytor som tex toaletter som tillhör vilken zon. Exakt hur zonindelningen genomförs beror på aktuell hall och disciplin.


− Fysioterapeut eller motsvarande som normalt jobbar i hallen hittar annan plats att jobba på utanför själva hallen.


−  Följ Gymnastikförbundets direktiv när det gäller passning.


−  Varje förening använder egen magnesia


−  Torka av och tvätta ytor och redskap i möjligaste mån efter användning. Det kan t. ex. gälla ytor som frekvent har använts för att sätta händerna på av flera gymnaster.


Riktlinjerna har tagits fram gemensamt av följande föreningar:


All Star Gymnastics, Brommagymnasterna, GK Hermes, GF Hoi Polloi, Hammarbygymnasterna, KFUM GA, Sofia GF, SOL GF, Stockholm Top Gymnastics, GF Stockholmstränarna och Vasa Gymnastik 


Stockholm 2021-02-04 

NYA BESLUT angående stadens idrottsanläggningar

Idrottsförvaltningen informerar:


"De flesta av er har säkert redan tagit del av myndigheternas och regeringens ytterligare skärpta restriktioner som kommunicerades av bland annat statsministern sent igår eftermiddag. De nya restriktionerna visade sig innehålla ännu hårdare åtstramning för all verksamhet som inte är helt nödvändig i offentlig förvaltning. Det är väldigt tråkigt att vi nu behöver kommunicera nya och skarpare restriktioner för den verksamhet som bedrivs på stadens idrottsanläggningar.


Vi har inom staden tolkat restriktionerna och idag fattat beslut enligt nedan:

 • Från och med imorgon - söndag 20 december 2020 - och fram till i första hand 24 januari 2021 är stadens samtliga anläggningar stängda för all organiserad verksamhet. 
 • Detta gäller all verksamhet såväl inom- och utomhus, samt för alla åldrar.
 • Från och med ikväll - lördag 19 december 2020 - kommer vi genom vår bokningsenhet att påbörja avbokning av all verksamhet i samtliga idrottsanläggningar. 
 • De som är yrkesverksamma elitidrottare kommer att erbjudas träningsmöjligheter eftersom de undantas enligt gällande lagstiftning. Vi ber er notera att det med yrkesverksam elitidrott avses de som livnär sig på sin idrott. 
 • Inga tider för allmänhetens åkning kommer att finnas på stadens isytor.
 • Vi kommer att, av bland annat trygghetsskäl, fortsatt ha flera utomhusanläggningar belysta kvällstid. Vi avråder från all spontan gruppverksamhet. 
 • Vi uppdaterar information på aktuella webbsidor successivt under de två närmaste dagarna. 


Tack för er förståelse och samarbete!


Med vänlig hälsning

Idrottsförvaltningen


Marina Högland 

Förvaltningschef "

Förvaltningschef för idrottsförvaltningen har ordet

Hej!


Senast vi kontaktade er i slutet av november var smittläget allvarligt. Staden hade då fattat ett antal beslut som gäller fram till och med den 13 december 2020 baserat på Folkhälsomyndighetens mer strikta riktlinjer. 


Smittläget är ännu allvarligare nu. Samtidigt är vi många som konstaterar att behovet av att röra på sig är större än någonsin, inte minst för åldersgruppen ungdomar i åldern 16-20 år. 


Folkhälsomyndigheten gick tidigare i veckan ut med nya rekommendationer.


Staden har därefter fattat ett antal beslut som gäller från måndag den 14 december 2020 och tills vidare.


Vi hanterar just nu i första hand avbokningar under perioden 14 december 2020 till och med den 17 januari 2021. Ny information kommer i mitten på januari 2021.


Vi vill fortsatt vädja att all verksamhet som går bedrivs utomhus. 


. Simhallar och gym håller fortsatt stängt för allmänheten. 

Vi håller endast öppet för föreningsverksamhet för barn och unga, simskola och skolans verksamhet dagtid.


. Det är fortsatt möjligt för föreningar att bedriva verksamhet för barn upp till 15 år både inom- och utomhus. Det är möjligt att boka föreningsaktiviteter för unga i åldern 16-20 år, men vi rekommenderar starkt att verksamheten bedrivs utomhus. Verksamhet för vuxna är fortsatt inställd och inte möjlig att boka på stadens anläggningar. Yrkesverksamma elitidrottare är undantagna.


. Vi erbjuder ett utökat utbud av aktivitetsytor utomhus till alla idrotter genom att ytterligare nio fotbollsplaner i staden kommer snöröjas vid behov och möjlighet. Detta ger möjlighet för fler föreningar/idrotter att hitta en plats för utomhusträning. Dessa planer kan nyttjas helt fritt och behöver inte bokas.


. De fotbollsföreningar som redan har bokade vinterfotbollstider på våra så kallade vinterfotbollsplaner fortsätter att träna som vanligt. De tiderna påverkas inte av beslutet.


. Vi kommer fortsatt att ha utökad belysning på cirka 50 av stadens fotbollsplaner till klockan 21.00 för att möjliggöra mer träning utomhus. Dessa planer nyttjas helt fritt och behöver inte bokas. Belysningen släcks om det blir snö, då kan inte planerna användas.


. Allmänhetens skridskoåkning på utomhusisar bibehålls. Allmänhetens skridskoåkning i ishallar är stängd under jullovet och på helger. Efter lovet öppnar ishallarna för tider dagtid endast avsedda för skolans verksamhet.


Vi vädjar till er att följa Folkhälsomyndighetens råd och att nyttja omklädningsrum och andra gemensamma lokaler i så liten utsträckning som möjligt i anslutning till era aktiviteter. Vi hoppas att de flesta kan byta om och duscha hemma. 


Vi hoppas alla på att smittläget snart förbättras. Just nu är det tufft för oss alla, på olika sätt. Vi vädjar, än en gång, att vara försiktiga och kloka i den verksamhet som genomförs, och bedriva så mycket som möjligt av verksamheten utomhus. 


Tack för er förståelse och samarbete!


Med vänlig hälsning

Idrottsförvaltningen


Marina Högland 

Förvaltningschef 

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19
Dessa nya regler från Folkhälsomyndigheten gäller även träning hos Hammarbygymnasterna. Vi hoppas att ni som föräldrar/vårdnadshavare hjälper oss med detta så långt det bara går.

Läs mer här:

Information om träning, tävling och lägerverksamhet, till och med 13 december
Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län har Hammarbygymnasterna beslutat att:

 • Ställa in all träning för dig född 2004 eller tidigare.
 • Ställa in all familjegymnastik med barn födda 2017-2018
 • Ställa in viss verksamhet med barn födda 2016-2017 där vårdnadshavare aktivt deltar i verksamheten.
 • Ställa in all lägerverksamhet för samtliga.
 • Ställa in allt deltagande i fysisk tävling. 

Du kan läsa mer från Folkhälsomyndigheten HÄR och från Gymnastikförbundet HÄR

Information till berörda grupper har gått ut till beröra deltagare direkt från ledarteamet. 

Vi på Hammarbygymnasterna tycker det är mycket tråkigt men vi gör det vi kan för att hjälpa till att minska smittspridning samt att följa de råd och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, Gymnastikförbundet och Riksidrottsförbundet. 
Allmänna riktlinjer Hammarygymnasterna

Tillfälliga förhållningsregler och anpassningar vid träning

Förutom att följa de allmänna rekommendationerna och sunt förnuft, kommer här en sammanfattning av våra förhållningsregler.


Checklista: 

 • Hämta och lämna gymnasterna utanför byggnaden/hallen. Viktigt att varje grupp bestämmer vilka rutiner som fungerar bäst för dem. 

 • Gå in och ut ur hallen på angivna tider.

 • Tvätta händerna innan träning, mellan redskaps byten samt efter träning. 

 • Märk vattenflaskor och dela inte med andra.

 • Passning och annan hudkontakt undviks i största möjliga mån. 

 • Viktigt att inte kramas eller ge “high five”

 • VIKTIGT! Vid minsta symptom SKA tränare/gymnaster stanna hemma. 
 • Viktigt att stanna hemma minst 2 dagar efter tillfrisknande
 • Undvik trängsel och försök hålla avstånd (minst en armslängd) om möjligt.

 • Byt om hemma och kom i överdragskläder.

 • Läs här vad som gäller om du träffat någon som har COVID-19


Hämtning och lämning:

Föräldrar som hämtar och lämnar sina barn på träning gör det utomhus och följer inte med in i hallen. Alla våra hallar ser olika ut men viktigt att vi försöker undvika möten i trånga utrymmen. Finns flera omklädningsrum så nyttja dem och vänta där tills gruppen innan har lämnat hallen. Viktigt att varje grupp hittar rutiner som fungerar och att ledarna stämmer av med varandra  i grupperna som tränar innan/efter.

 

Handhygien och övrig hygien:

Alla gymnaster och ledare ska tvätta händerna direkt när de kommer till hallen, mellan redskapsbyte samt direkt efter träningen. Tvätta händerna ordentligt med tvål, i minst 30 sek. Har du egen handdesinfektion så ta gärna med det.


Vattenflaskor:

Tänk på att märka upp din flaska ordentligt och dela inte vattenflaska med någon annan


Närkontakt:

För att minska hud- och närkontakt mellan gymnaster/tränare  kommer träningen att i största möjliga mån planeras och läggas upp så att vi undviker passning.  Likaså ska inte gymnasterna passa eller ha nära kroppskontakt med varandra.


Träning:

Om möjlighet finns, kan viss träning bedrivas utomhus. Då även tränare ska vara hemma vid minsta tecken på sjukdom kan träningarna komma att ställas in på kort varsel. Träningstider i specialhallarna: (Enskede stora, Engelbrekt, Åkeshov & Mälarhöjden)

För att minska antalet personer på plats i hallarna samarbetar vi kontinuerligt  med övriga Stockholmsföreningar.


Vad ska jag göra om jag träffat någon som har COVID-19?

KLICKA HÄR!


Länkar:

Skärpta råd i Stockholm

Sammankomster fler än 50 personer

Stockholmsstad om sammankomster

Folkhälsomyndigheten  Information till Idrottsanläggningar


 
Klubbkläder